MPU22042 BAHASA KEBANGSAAN A
SUHAILY BINTI ABDULLAH PJK

MPU22042 BAHASA KEBANGSAAN A

BAHASA KEBANGSAAN A menawarkan kemahiran berbahasa dari aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis sesuai dengan tahap intelek pelajar, serta meningkatkan kecekapan berbahasa dalam konteks rasmi dan tidak rasmi.

MPU23042 : NILAI MASYARAKAT MALAYSIA
NOR SUHAILA BINTI ABDUL GHANI PJK

MPU23042 : NILAI MASYARAKAT MALAYSIA

NILAI MASYARAKAT MALAYSIA membincangkan aspek sejarah pembentukan masyarakat, nilai-nilai agama, adat resam dan budaya masyarakat di Malaysia. Selain itu, pelajar dapat mempelajari tanggungjawab sebagai individu dan nilai perpaduan dalam kehidupan di samping cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia.