MPU23052 SAINS, TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM (JUNE 2020)
MOHAMED SUKERI ISMAIL PJKNOR SUHAILA BINTI ABDUL GHANI PJKRusdin bin Husin PJK

MPU23052 SAINS, TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM (JUNE 2020)

SAINS, TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM memberi pengetahuan tentang konsep Islam sebagai al-Din dan seterusnya membincangkan konsep sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam serta impaknya, pencapaiannya dalam tamadun Islam, prinsip serta peranan syariah dan etika Islam, peranan kaedah fiqh serta aplikasinya

MPU23042 NILAI MASYARAKAT MALAYSIA (JUNE 2020)
ROSIDAH BT AB RASHID PJK

MPU23042 NILAI MASYARAKAT MALAYSIA (JUNE 2020)

NILAI MASYARAKAT MALAYSIA membincangkan aspek sejarah pembentukan masyarakat Malaysia, nilai-nilai agama serta adat resam dan budaya masyarakat majmuk. Selain itu, pelajar diberi kefahaman mengenai tanggungjawab individu dalam kehidupan dan cabaran-cabaran dalam membangunkan masyarakat Malaysia.

MPU21032 PENGHAYATAN ETIKA & PERADABAN (JUNE 2020)
NOR SUHAILA BINTI ABDUL GHANI PJKROHANA BINTI NAWI PJKSUHAILY BINTI ABDULLAH PJKSuria binti Mokhtar PJK

MPU21032 PENGHAYATAN ETIKA & PERADABAN (JUNE 2020)

SINOPSIS KURSUS:

PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN ini menjelaskan tentang konsep

etika daripada perspektif peradaban yang berbeza. Ia bertujuan bagi mengenal pasti

sistem, tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan merentas bangsa dalam

mengukuhkan kesepaduan sosial. Selain itu, perbincangan dan perbahasan berkaitan

isu-isu kontemporari dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan alam sekitar

daripada perspektif etika dan peradaban dapat melahirkan pelajar yang bermoral dan

profesional. Penerapan amalan pendidikan berimpak tinggi (HIEPs) yang bersesuaian

digunakan dalam penyampaian kursus ini.

DUE10012 COMMUNICATIVE ENGLISH 1 (JUNE 2020)
FATIN THURAIYA BINTI ABD KARIM PJKSuria binti Mokhtar PJKWan Munirah Binti Wan Mohamed PJK

DUE10012 COMMUNICATIVE ENGLISH 1 (JUNE 2020)

COMMUNICATIVE ENGLISH 1 focuses on speaking skills for students to develop the ability to communicate effectively and confidently in group discussions and in a variety of social interactions. It is designed to provide students with appropriate reading skills to comprehend a variety of texts. It is also aimed to equip students with effective presentation skills as a preparation for academic and work purposes.